Groep 5

Welkom in groep 5 bij juf Hetty en juf Annelies.

 

 

Ook dit schooljaar werken we met Parro. Via Parro zal de leerkracht iedere week informatie geven over de klas.

 

In groep 5 wordt les gegeven in de vakken: rekenen, taal algemeen, woordenschat, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, Engels, zaakvakken/wereldoriëntatie, handvaardigheid/tekenen, schrijven, muziek, verkeer en gym.

 

Rekenen

Met rekenen gaan de kinderen optellen en aftrekken onder de 1000. Verder besteden we aandacht aan de breuken en de decimalen (‘kommagetallen’) , rekenen met geld, meetkunde en keer - en deelsommen. 

Eind groep 5 moeten de kinderen kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers (analoog) als op een digitale klok. 

 

Taal: 

We gaan verhalen schrijven met goed gebruik van hoofdletters en leestekens.  

 

Spreken/luisteren:  

De kinderen houden een boekbespreking.                                                                     

We werken met “Discussiëren kun je leren”. Hierin leren de kinderen te luisteren naar elkaar, een mening te vormen en meningen van anderen te respecteren.

 

Spelling: 

We leren regels voor woorden van twee of drie lettergrepen en er komen nieuwe spellingcategorieën aan bod. 

Het is belangrijk het dictee thuis te oefenen. Kinderen krijgen daarom een woordpakket mee naar huis.

 

Grammatica/taal:

We werken onder andere aan werkwoorden herkennen(doe woorden), lidwoorden, zelfstandig naamwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord en alfabetiseren. 

 

Woordenschat: 

Hiervoor gebruiken we de woordenschat van Nieuwsbegrip en de woordenschat verweven in de Taal Actief methode.

 

Lezen:

Stillezen en oefeningen zoals in groep 4 met een grotere moeilijkheidsfactor. 

 

Begrijpend lezen

Elke week wordt een nieuwe strategie aangeboden. Hier wordt gericht gewerkt aan:                                                                            

  • woordenschat en leesstrategieën                                                                          
  • een tekst lezen over een actueel onderwerp.  

 

Engels

Kinderen leren woorden te schrijven die in een thema blok worden aangeboden. Deze woorden gaan mee als huiswerk. 

 

Schrijven

De hoofdletters worden aangeboden.

 

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Blink Wereld! waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en onderzoekend leren aan bod komen binnen een bepaald thema. Los daarvan starten we met topografie.