Groep 8

Welkom in groep 8 bij juf Daniëlle.

 

 

Ook dit schooljaar werken we met Parro. Via Parro zal de leerkracht iedere week informatie geven over de klas.

 

Taal

Verkennen van tekens, verkennen van woorden, verkennen van werkwoorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik, woorden en woordclusters, woordleer- en onthoudstrategieen, spreken en luisteren, schrijven, samenwerkend leren 

 

Mondelinge taalvaardigheid

  • Discussiëren kun je leren (1x per twee weken)
  • Nieuws- en actualiteitenkring 

(elk kind krijgt 1x per jaar de taak om deze kring voor te bereiden en te leiden)

 

Spelling

Weetwoorden en regelwoorden, werkwoordspelling: tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. 

 

Nieuwsbegrip & Begrijpend lezen

Informatieve leesteksten en woordenschatuitbreiding.

Elke week besteden we aandacht aan een begrijpend lezen les op Cito-wijze. 

 

Studievaardigheden

Begrijpend lezen van informatieve teksten (studieteksten), gebruik maken van informatiebronnen, kaartlezen en gebruik maken van schema’s, tabellen en grafieken (Methode Blits).

 

Verkeer

Voorbereiding op het Theoretisch Verkeersexamen 

Voorbereiding op het Praktisch Verkeersexamen

 

Staatsinrichting

Rondom prinsjesdag en verkiezingen besteden we extra aandacht aan het onderwerp Staatsinrichting in Nederland. 


Wereldoriëntatie 

We werken sinds dit jaar met de methode Blink Wereld! waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en onderzoekend leren aan bod komen binnen een bepaald thema. Los daarvan starten we met topografie.


Natuur- & Milieu Educatie:

Drie keer per jaar een ‘pleinles’ op het eigen schoolplein van een NME docent