Groep 1/2 C

Welkom in groep 1/2 C bij juf Marinet en juf Lois.

 

 

Ook dit schooljaar werken we met Parro. Via Parro zal de leerkracht iedere week informatie geven over de klas. 

 

Wat leren we in de kleutergroepen? 

 

De kinderen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas, ze volgen hetzelfde dagritme. We vinden het belangrijk dat we het samen fijn hebben in de klas. Daarom besteden we veel aandacht aan het elkaar leren kennen en het oefenen met de (PBS-)afspraken en routines. De oudere kinderen helpen hierbij de jongere kinderen. Hier leren we allemaal van. 

 

Twee keer per dag zitten we samen in de kring; we doen dan een activiteit op het gebied van rekenen, klanken of letters, uitbreiding van de woordenschat, verhaalbegrip, Engels, wereldoriëntatie, muziek..

 

De kinderen werken daarnaast met materiaal dat hun ontwikkeling op allerlei gebieden stimuleert. Denk aan knutselen, tekenen en kleuren, puzzelen, gezelschapsspelletjes doen, telwerkjes, mozaiek leggen, letters of cijfers stempelen en rijmoefeningen.

Ook kiezen de kinderen hun eigen activiteit, zoals schilderen, spelen met auto's, dieren, lego en constructiemateriaal, spelen in de huishoek, de bouwhoek, de themahoek, de water/zandtafel. 

Soms doen we ook reken- of taalspelletjes op het digitale schoolbord.

De leerkracht begeleidt, speelt mee, stimuleert en observeert.

 

De kinderen in groep 2 bereiden we voor op de overgang naar groep 3. 

Dit doen we onder andere door het geven van weektaken, het stimuleren van langere tijd zelfstandig werken en het zelf leren oplossen van problemen.