Engels in alle groepen

Bij ons op school word je een 'fan' van Engels.
In de moderne wereld en in onze internationale stad is het steeds belangrijker om een wereldtaal als Engels te spreken. Niet alleen omdat die taal leidend is in onze digitale communicatie maar bijvoorbeeld ook omdat in onze wijk veel kinderen wonen van ouders die zijn uitgezonden naar Nederland om hier voor een internationaal bedrijf te komen werken. 
Op de Merkelbachschool wordt Engels gegeven in alle groepen. De Merkelbachschool is daarmee een school voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Groove Me, een methode waarbij het digitale bord interactief wordt ingezet en de kinderen zich de taal eigen maken met o.a. spelletjes en liedjes.
In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Take it Easy die vanaf groep 5 ook schriftelijke opdrachten kent. Ook op diverse andere manieren wordt Engels geoefend. We organiseerden o.a. een Engels voorleesontbijt en een theatercursus met Engelse scenes.
De voortgang van de kinderen volgen we o.a. door een native speaking docent te betrekken. Die voert twee keer per jaar gesprekken met alle kinderen en toetst op die manier de spreekvaardigheid. In de midden- en bovenbouw worden ook schriftelijke opdrachten en toetsen ingezet.

 

Uit onderzoek van het CITO is gebleken dat basisschoolkinderen die VVTO Engels hebben gehad significant beter presteren in het schoolvak Engels op de middelbare school dan klasgenootjes die alleen in groep 7 en 8 Engels hebben gevolgd (Cito, 2013).