Midden in de samenleving

Het door de school geadopteerde Dachau Monument tijdens de jaarlijkse herdenking in het Amsterdamse Bos.
Als basisschool in de hoofdstad van het land en aan de rand van de Zuidas, één van de meest bedrijvige stukjes Nederland, vinden we het belangrijk dat kinderen leren óver en ván hun omgeving.

Dat kan gaan om mensen dichtbij maar bijvoorbeeld ook om bedrijven of organisaties in de buurt en de stad. 

Internationalisering
Onze school is een voorloper op het gebied van internationalisering. We introduceerde enkele jaren geleden reeds Vroeg Vreemde Talen onderwijs vanaf groep 1. We verbinden dit taalonderwijs aan het internationale karakter van onze schoolpopulatie. Dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam hebben w een coördinator internationalisering kunnen aanstellen. Die gaat gaat de school nog sterker verbinden met ontwikkelingen in de directe omgeving van de school (Zuidas).
In 2016 wonnen we voor ons internationaliseringsbeleid de Orange Carpet Award van EP-Nuffic.

 

Ondernemend leren 
Leerlingen uit de bovenbouw lopen jaarlijkse korte stages bij bedrijven in de buurt zoals KLM en Albert Heijn. Op de Zuidas werken we met ABN-AMRO, Accenture en de Vrije Universiteit. Leerlingen bezochten de kunstcollectie van de bank, medewerkers van de bank geven les op school in de 'Week van het geld' en de kinderen in groep 8 denken mee over het programma van Circl het circulaire paviljoen op de Zuidas. Accenture geeft codeerlessen.

In speciale projecten onder schooltijd werken onze leerlingen aan debatvaardigheden en ondernemerschap.

Groep 4 volgde een college micro economics op de Vrije Universiteit nadat de kinderen met groot succes een eigen winkel hadden gerund in de school.     

  

Uitwisseling
We organiseren jaarlijks een uitwisseling met de Japanse school.  
Via Skype en per post zijn er ook een uitwisselingen met scholen in Groot Britannië en elders in Europa. De voertaal bij die uitwisselingen is Engels. We geven Engels taalonderwijs vanaf groep 1. Ten behoeve hiervan hebben alle leraren een certificaat behaald op B2 niveau. 

Leerlingen verzorgen muzikale optredens tijdens de 'burenlunch' in het wijkcentrum bij ons in het gebouw. Ouderen worden in de school uitgenodigd. Dit jaar gaf groep 7 een tabletles aan senioren. Dit soort intergenerationele contacten blijken over en weer zeer waardevol.


Kunst en cultuur
Het rijke kunst- en cultuuraanbod in de stad betrekken we nadrukkelijk in ons onderwijs. Als onderdeel van ons cultuureducatie programma onder schooltijd komen theatergezelschappen en musici naar de school en bezoeken alle groepen jaarlijks musea en theater- of muziekvoorstellingen in de stad. In het naschoolse aanbod van de Merkelbach Academie geven kunstenaars cursussen die onderzoekend en creatief leren stimuleren. In de school zijn regelmatig exposities.   

Geschiedenis van de stad en de wijk
Met de adoptie van het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos zijn de leerlingen van groep 8 jaarlijks betrokken bij de herdenking van oorlogsslachtoffers. Ze assisteren bij het leggen van de herdenkingskransen, delen bloemen uit en één van hen leest een zelfgeschreven gedicht. Ieder jaar opnieuw een indrukwekkende ervaring. 

Om ons 50 jarig jubileum te vieren maakten de leerlingen samen met professionele kunstenaars een eigen museum. Samen met musici en spelregisseurs maakten we eerder al een eigen opera over de wijk en de school. 

 

Gezond en duurzaam leven
Over gezonde voeding en duurzaamheid leren de kinderen vanaf groep 6 door het kweken van eigen groente op een stukje grond langs de Amstel in de Aemstel schooltuinen. Het levert tassen vol met heerlijke verse producten op zoals sla, worteltjes, boerenkool en nieuwe aardappelen. 

 

Kinderen uit groep 3 en 4 hebben een deel van ons groene schoolplein zelf geplant en onderhouden dit ook. 

Deze 'urban farmers' hadden eerder al zelf groente en kruiden gekweekt in de Merkelbach Academie cursus 'Urban Farming'. Hun oogst hebben ze verwerkt in een heerlijke salade voor de jaarlijkse eindejaarslunch aan lange tafels op het plein.