Midden in de samenleving

Het door de school geadopteerde Dachau Monument tijdens de jaarlijkse herdenking in het Amsterdamse Bos.
Als basisschool in de hoofdstad van het land en aan de rand van de Zuidas, één van de meest bedrijvige stukjes Nederland, vinden we het belangrijk dat kinderen leren óver en ván hun omgeving.

Dat kan gaan om mensen dichtbij maar bijvoorbeeld ook om bedrijven of organisaties in de buurt en de stad. 

Gemeente kent subsidie toe
Deze week heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt dat het plan voor de uitbouw van ons internationaliseringsbeleid wordt gehonoreerd. We gaan de internationale ontwikkeling van onze wijk optimaal benutten om het onderwijs van de kinderen te verrijken.
We krijgen subsidie om een coördinator internationalisering aan te stellen, relaties met bedrijven en instellingen in de buurt uit te bouwen en de ontwikkeling van ons Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) te versterken.

 

Lees hieronder wat we al doen op het gebied van internationalisering en waarvoor we de Orange Carpet Award van EP-Nuffic ontvingen.

Samen maken we school
Leerlingen lopen korte stages bij bedrijven in de buurt zoals KLM en Albert Heijn. We werken samen met ABN-AMRO, Accenture en de Vrije Universiteit. Leerlingen bezochten de kunstcollectie van de bank, medewerkers van de bank geven les op school in de 'Week van het geld' en de kinderen in groep 8 denken mee over Circl het circulaire paviljoen op de Zuidas. Accenture geeft codeerlessen.

In speciale projecten onder schooltijd werken onze leerlingen aan debatvaardigheden en ondernemerschap.

Groep 4 volgde een college micro economics op de Vrije Universiteit nadat de kinderen met groot succes een eigen winkel hadden gerund in de school.     

  

Leren van en met elkaar
We organiseren jaarlijks een uitwisseling met de Japanse school.  
Via Skype en per post zijn er ook een uitwisselingen met scholen in Groot Britannië en elders in Europa. De voertaal bij die uitwisselingen is Engels. We geven Engels taalonderwijs vanaf groep 1. Ten behoeve hiervan hebben alle leraren een certificaat behaald op B2 niveau. 

Leerlingen verzorgen muzikale optredens tijdens de 'burenlunch' in het wijkcentrum bij ons in het gebouw. Ouderen worden in de school uitgenodigd. Dit jaar gaf groep 7 een tabletles aan senioren. Dit soort intergenerationele contacten blijken over en weer zeer waardevol.


Rijk kunst en cultuur aanbod
Het rijke kunst- en cultuuraanbod in de stad betrekken we nadrukkelijk in ons onderwijs. Als onderdeel van ons cultuureducatie programma onder schooltijd komen theatergezelschappen en musici naar de school en bezoeken alle groepen jaarlijks musea en theater- of muziekvoorstellingen in de stad. 

Geschiedenis van de stad en de wijk
Met de adoptie van het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos zijn de leerlingen van groep 8 jaarlijks betrokken bij de herdenking van oorlogsslachtoffers. Ze assisteren bij het leggen van de herdenkingskransen, delen bloemen uit en één van hen leest een zelfgeschreven gedicht. Ieder jaar opnieuw een indrukwekkende ervaring. 

Om ons 50 jarig jubileum te vieren maakten de leerlingen samen met professionele kunstenaars een eigen museum. Samen met musici en spelregisseurs maakten we eerder al een eigen opera over de wijk en de school. 

 

Gezond en duurzaam leven
Over gezonde voeding en duurzaamheid leren de kinderen vanaf groep 6 door het kweken van eigen groente op een stukje grond langs de Amstel in de Aemstel schooltuinen. Het levert tassen vol met heerlijke verse producten op zoals sla, worteltjes, boerenkool en nieuwe aardappelen. 

 

Kinderen uit groep 3 en 4 hebben een deel van ons groene schoolplein zelf geplant en onderhouden dit ook. 

Deze 'urban farmers' hadden eerder al zelf groente en kruiden gekweekt in de Merkelbach Academie cursus 'Urban Farming'. Hun oogst hebben ze verwerkt in een heerlijke salade voor de jaarlijkse eindejaarslunch aan lange tafels op het plein.