Moderne middelen

Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen. Daarom hebben we op de Merkelbachschool faciliteiten die passen bij de eisen van deze tijd. 
In alle groepen maken we gebruik van digitale schoolborden. In alle groepen staan computers waarop de leerlingen aan de slag kunnen met specifieke software die hoort bij de leermethodes.
In de groepen 4 tm 8 werken de kinderen met tablets. We gebruiken deze Snappet tablets als een modern schrift. De software interacteert met de opdrachten die de leerlingen op de tablet maken. Na de reguliere instructie van de leerkracht gaan de kinderen aan het werk op de tablets. De docent kan tijdens het werken de voortgang van de leerlingen volgen en ondersteuning bieden. Ook als een leerling die niet direct zelf vraagt. We beperken de schermtijd per dag door de tablet gericht in te zetten bij de verwerking van de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het effect van de Snappet software. 

Bekijk hier het item dat het jeugdjournaal daarover maakte.