Onze school

De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas in Amsterdam Zuid. We verbinden klassiek leren op basis van beproefde methodes met vooruitstrevend projectonderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren centraal staan.

 

De school is van oorsprong relatief klein en heeft momenteel met ongeveer 200 leerlingen nog steeds een unieke persoonlijke sfeer. Ons ervaren team zorgt met moderne middelen voor goede leerresultaten en daagt onze leerlingen uit om ook hun niet cognitieve talenten te ontwikkelen.

We zijn gehuisvest in een modern en goed bereikbaar gebouw dat ontworpen is door architect Erick van Egeraat.
In hetzelfde gebouw zijn ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en ouder-kindcentrum gevestigd. 

Wat onze school onderscheidend maakt hebben we in 10 kenmerken samengevat.

U kunt ook deze korte kennismakingsvideo bekijken. 

 


If you prefer English, please read the English version of our website.

Lees voor uitgebreide achtergrondinformatie de Schoolgids 2023-2024.

 

In het Schoolplan leest u over de visie en het beleid van onze school en de ambities die we hebben.

 

In het Jaarverslag leest u de behaalde resultaten.

 

In het PBS Protocol 2023-2024 leest u over PBS (Positive Behavior Support), een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

 

U kunt alle documenten vinden op de pagina downloads

 

In het Schoolveiligheidsplan leest u hoe we de fysieke en de sociale veiligheid op school waarborgen.

 

Ons medisch handelen en medicijnverstrekking staat beschreven in ons Protocol Medische handelingen.

 

De Merkelbachschool wil optrekken met ouders. Maar welke weg kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent of als u zich zorgen maakt? Lees daarvoor over onze klachtenregeling.

 

  

 

 

Onze leerlingen komen uit verschillende wijken in Amsterdam Zuid (blauwe wijken in de kaart hieronder).

Samen zijn die ons zogenaamde 'verzorgingsgebied'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen positief
Hoe je omgaat met elkaar heeft invloed op de leerresultaten. Daarom gebruiken we een concrete aanpak om een positief schoolklimaat te stimuleren.
Lees verder ›
Visie en Missie
De omvang van onze school maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk.
Die komt ook tot uitdrukking in onze visie en missie.
Lees verder ›
In de samenleving

Als basisschool in de grote stad, aan de rand van één van de meest bedrijvige stukjes Nederland, vinden we leren óver en ván je omgeving belangrijk. 


Lees verder ›
Moderne middelen

Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen.
Alle groepen beschikken over digiborden en in groep 5 tm 8 werken we met chromebooks.


Lees verder ›
Engels in alle groepen
In onze stad en de moderne (digitale) wereld is het belangrijk een wereldtaal als Engels goed te leren spreken. Daarom geven we Engels vanaf groep 1.
Lees verder ›
Ben Merkelbach

De school is vernoemd naar stadsbouwmeester Ben Merkelbach. Zijn visie op architectuur past bij onze visie op onderwijs.


Lees verder ›
De voorschool
Samen met peuterspeelzaal Villa Fleur en de kinderdagverblijven Partou A.J. Ernststraat en Van Nijenrodeweg vormt de Merkelbachschool een voorschool.
Lees verder ›
Na schooltijd
Een verlengde schooldag met kwaliteit dankzij de Merkelbach Academie en goede naschoolse opvang in en vlakbij ons gebouw.
Lees verder ›
Overblijf
TSO De Broodtrommel verzorgt de tussenschoolse opvang bij ons op school.
Lees verder ›
Schooltijden
Lees verder ›
Schoolteam
Lees verder ›
Klachtenregeling
Lees verder ›