Stagevacature Sport- en Bewegingsleider

Per 4 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) hebben we plaats voor een stagiaire:

Sport- en bewegingsleider
De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas. 

We zijn gehuisvest in een modern, goed geoutilleerd gebouw waarin we ook onderdak bieden aan de Day a Week School en voorschool Villa Fleur en sinds kort beschikken we (volgens het Parool) over het mooiste schoolplein van de stad. 

 

Het hedendaagse karakter van de school komt tot uitdrukking in onze onderwijsvisie.

We verbinden ‘klassiek’ leren met vooruitstrevend projectonderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren centraal staan.


We geven Engels vanaf groep 1, gebruiken tablets in groep 4 t/m 8 en zorgen met de Merkelbach Academie voor een uitdagend naschools programma op het gebied van science, cultuur en sport.


De ouderbetrokkenheid is hoog en onze initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing werden recent 2 keer bekroond; met de Orange Carpet Award voor internationalisering en de Mediawijzer Stimuleringsprijs.

 

Wat we van je vragen:

Onze tussenschoolse opvang organiseert dagelijks de overblijf van ongeveer 170 kinderen in 2 aparte pauzes voor de leeftijdsgroepen 4 tm 6 en 7 tm 12 jaar. 
Het wordt jouw taak als Sport- en bewegingsleider om het spel van de kinderen meer inhoud te geven. Je assisteert de coördinator van onze overblijf bij het ontwikkelen van een dagelijks spelplan en de uitvoering daarvan. Je bent een enthousiaste en sociale collega die makkelijk zelf initiatief neemt. Bij gebleken geschiktheid kun je ook assisteren bij de Merkelbach Academie (naschools sportprogramma)

Wat we je bieden:
Je maakt deel uit van een enthousiast team van 9 overblijfkrachten. Behalve planvorming en uitvoering kun je ook een rol vervullen bij het overdragen van kennis aan de collega's in het team. We werken op onze school met Positive Behaviour Support. Je kunt daardoor in de praktijk kennismaken met hoe positieve bekrachtiging een bijdrage kan leveren aan het schoolklimaat.

 

 • B1-K1-W1 Bereidt SB-activiteiten voor
 • B1-K1-W2 Voert SB-activiteiten uit
 • B1-K1-W3 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
 • B1-K1-W4 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers
 • B1-K2-W1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • B1-K2-W2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • B1-K2-W3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
 • B1-K3-W1 Werft en informeert SB-deelnemers
 • B1-K3-W2 Stemt de werkzaamheden af
 • B1-K3-W3 Past EHBSO en reanimatie toe
 • B1-K3-W4 Verricht beheer- en onderhoudstaken
 • B1-K3-W5 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
 • B1-K3-W6 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
 • B1-K3-W7 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K3-W8 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K3-W9 Evalueert de SB-werkzaamheden

 

 

Nadere informatie en sollicitatie

Nadere informatie over de school kun je vinden op onze website en Facebook pagina.
Over de functie kun je contact opnemen met directie@merkelbachschool.nl

 

www.merkelbachschool.nl | twitter: @bsmerkelbach | www.facebook.com/merkelbachschool