De voorschool

In de voorschool kun je je spelenderwijs voorbereiden op school en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.
Samen met peuterspeelzaal Villa Fleur en de kinderdagverblijven Partou A.J. Ernststraat en Van Nijenrodeweg vormt de Merkelbachschool een voorschool.
De voorschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar en heeft tot doel hen extra (taal & spel) aanbod te bieden en een doorgaande lijn te realiseren met de basisschool. Hierdoor is de stap naar het basisonderwijs voor 4-jarigen minder groot. Onderwijs aan deze groep leerlingen wordt ook wel Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE) genoemd. Onze voorschool werkt met de methode 'Ko op Maat' die aansluit op onze groep 1. We werken regelmatig tegelijk met hetzelfde thema en organiseren daaromheen ook activiteiten voor ouders.

Om uw kind aan te melden bij de voorschool kunt u contact opnemen met;
- peuterspeelzaal Villa Fleur (tel. 020-4628441)
- kinderdagverblijf Partou A.J. Ernststraat (tel. 020-6613809)
- kinderdagverblijf Partou Van Nijenrodeweg (tel. 020-6443184).
Alle partners zijn gehuisvest bij ons in het gebouw m.u.v. Partou Nijenrodeweg.