Moderne middelen

Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen. Daarom hebben we op de Merkelbachschool faciliteiten die passen bij de eisen van deze tijd. 
In alle groepen maken we gebruik van digitale schoolborden. Op leerlinglaptops werken de leerlingen aan hun vaardigheden op het gebied van computational thinking. In dat kader maken de bovenbouwgroepen ook kennis met coderen via onze samenwerking met Accenture Nederland.

In de groepen 5 tm 8 maken we gebruik van chromebooks voor de verwerking van de hoofdvakken. In groep 4 worden tablets gebruikt. De kinderen krijgen deze van de school in bruikleen. Ze zijn voorzien van Snappet software.
Deze software interacteert met de opdrachten die de leerlingen op de tablet maken. De docent kan tijdens het werken de voortgang van de leerlingen volgen en aldus gericht ondersteuning bieden. 
Door de manier waarop de software en de leerkracht de resultaten voortdurend analyseren ontstaat een vorm van gepersonaliseerd leren. 
We beperken de schermtijd per dag door de tablet gericht in te zetten bij de verwerking van de vakken rekenen, spelling, taal en woordenschat. 

De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het effect van de Snappet software. 

Bekijk hier het item dat het jeugdjournaal daarover maakte.