Midden in de samenleving

Het door de school geadopteerde Dachau Monument tijdens de jaarlijkse herdenking in het Amsterdamse Bos.
Als basisschool in de hoofdstad van het land en aan de rand van de Zuidas, één van de meest bedrijvige stukjes Nederland, vinden we het belangrijk dat kinderen leren óver en ván hun omgeving.

Dat kan gaan om mensen dichtbij maar bijvoorbeeld ook om bedrijven of organisaties in de buurt en de stad. 

Internationalisering
Onze school is een voorloper op het gebied van internationalisering. We introduceerden enkele jaren geleden reeds Vroeg Vreemde Talen onderwijs vanaf groep 1. We verbinden dit taalonderwijs aan het internationale karakter van onze schoolpopulatie. In 2016 wonnen we voor onze internationaliseringsinitiatieven de Orange Carpet Award van EP-Nuffic. Dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam hebben we een coördinator internationalisering kunnen aanstellen. Die gaat de school nog sterker verbinden met ontwikkelingen in de directe omgeving van de school (Zuidas).

 

Ondernemend leren 
Leerlingen uit de bovenbouw lopen jaarlijkse korte stages bij bedrijven in de buurt zoals KLM en Albert Heijn. We werken samen met bedrijven en instellingen op de Zuidas waaronder ABN-AMRO, Accenture en de Vrije Universiteit. Leerlingen participeren in de programmaraad van Circl het circulaire paviljoen op de Zuidas. Accenture ondersteunt met codeerlessen de vaardigheden op het gebied van computational thinking. In speciale projecten onder en na schooltijd doen leerlingen ervaring op met ondernemerschap.

Groep 4 volgde een college micro economics op de Vrije Universiteit nadat de kinderen met groot succes een eigen winkel in tweedehands kleding hadden gerund in de school.     

  

Uitwisseling
We organiseren jaarlijks een uitwisseling met de Japanse school.
 
Via Skype en per post zijn er ook een uitwisselingen met scholen in Groot Britannië en elders in Europa. De voertaal bij die uitwisselingen is Engels. We geven Engels taalonderwijs vanaf groep 1. Ten behoeve hiervan hebben alle leraren een certificaat behaald op B2 niveau. 

Leerlingen verzorgen muzikale optredens tijdens de 'burenlunch' in het wijkcentrum in ons gebouw. Ouderen worden ook in de school uitgenodigd. Groep 7 gaf een tabletles aan senioren. Dit soort intergenerationele contacten blijken over en weer zeer waardevol.


Kunst en cultuur
Het rijke kunst- en cultuuraanbod in de stad betrekken we nadrukkelijk in ons onderwijs. Als onderdeel van ons cultuureducatie programma onder schooltijd komen theatergezelschappen en musici naar de school en bezoeken alle groepen jaarlijks musea en theater- of muziekvoorstellingen in de stad. In het naschoolse aanbod van de Merkelbach Academie geven kunstenaars cursussen. In de school zijn regelmatig exposities.   

Geschiedenis van de stad en de wijk
Met de adoptie van het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos zijn de leerlingen van groep 8 jaarlijks betrokken bij de herdenking van oorlogsslachtoffers. Ze assisteren bij het leggen van de herdenkingskransen, delen bloemen uit en één van hen leest een zelfgeschreven gedicht. Ieder jaar opnieuw een indrukwekkende ervaring. 

Om ons 50 jarig jubileum te vieren maakten de leerlingen samen met professionele kunstenaars een eigen museum. Samen met musici en spelregisseurs maakten we eerder al een eigen opera over de wijk en de school. 

 

Gezond en duurzaam leven
Over gezonde voeding en duurzaamheid leren de kinderen vanaf groep 6 door het kweken van eigen groente op een stukje grond langs de Amstel in de Aemstel schooltuinen. Het levert tassen vol met heerlijke verse producten op zoals sla, worteltjes, boerenkool en nieuwe aardappelen. 

 

Kinderen uit groep 3 en 4 hebben een deel van ons groene schoolplein zelf geplant en onderhouden het ook. 

Deze 'urban farmers' hadden eerder al groente en kruiden gekweekt tijdens een cursus in de Merkelbach Academie. Hun oogst hebben ze verwerkt in een heerlijke salade voor de jaarlijkse eindejaarslunch aan lange tafels op het plein.