Engels in alle groepen

Bij ons op school word je een 'fan' van Engels.
In de moderne wereld en in onze internationale stad is het steeds belangrijker om een wereldtaal als Engels te spreken. Niet alleen omdat die taal leidend is in onze digitale communicatie maar bijvoorbeeld ook omdat in onze wijk veel kinderen wonen van ouders die zijn uitgezonden naar Nederland om hier voor een internationaal bedrijf te komen werken. 
Op de Merkelbachschool wordt Engels gegeven in alle groepen. De Merkelbachschool is daarmee een school voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs.

In groep 1 tm 3 wordt gewerkt met de methode Groove Me, een methode waarbij het digitale bord interactief wordt ingezet en de kinderen zich de taal eigen maken met o.a. spelletjes en liedjes.
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Take it Easy die vanaf groep 5 ook schriftelijke opdrachten kent.

De ontwikkeling van de spreekvaardigheid volgen we met behulp van een native speaking docent. Die interviewt twee keer per jaar alle kinderen vanaf groep 4. In de midden- en bovenbouw worden ook schriftelijke opdrachten en toetsen ingezet. Het beoogde uitstroomniveau in groep 8 is A2.

 

We proberen Engels op diverse andere manieren in het lesprogramma te integreren. Via Cambrigde Penfriends en Skype onderhouden de bovenbouwgroepen in het Engels contact met scholen elders in Europa. Engels is ook de voertaal bij de jaarlijkse uitwisseling met de Japanse School van Amsterdam. Ook beschikt de schoolbibliotheek over een collectie Engelse boeken en organiseerden we o.a. een Engels voorleesontbijt. 

Uit onderzoek van het CITO is gebleken dat basisschoolkinderen die VVTO Engels hebben gehad significant beter presteren in het schoolvak Engels op de middelbare school dan klasgenootjes die alleen in groep 7 en 8 Engels hebben gevolgd (Cito, 2013).