Aanmelden Tussenschoolse Opvang

Vanaf de week van 17 augustus tot oktober 2020 kunt u zich aanmelden voor de TSO 2020-2021.

...

Stroomt uw kind tijdens het schooljaar in, dan ontvangt u bij aanmelding van uw kind een tussentijds aanmeldformulier.

...

Bent u te laat met aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met José Kolsteeg, onze TSO-coördinator via debroodtrommel@merkelbachschool.nl