Nieuws

08 november 2014

Schoolbieb wordt echte bibliotheek

De schoolbibliotheek krijgt de afgelopen weken steeds meer vorm en inhoud dankzij de inzet van ouders.

Juf Yoka is super trots op wat er in de hoek van de gang groeit. Een heuse bibliotheek. Eerst hebben alle juffen en meesters de kasten samen op hun plaats gezet en de biebhoek een beetje ingericht. Inmiddels is de bibliotheek echt aangekleed. Twee grote rode leesfauteuls en een lekker ouderwetse schemerlamp hebben 't echt gezellig gemaakt.

Minder zichtbaar maar veel belangrijker nog is het werk dat verschillende ouders achter de schermen doen. Moeders Jennifer en Monica uit groep 5, Loes uit groep 8, Poovizhi uit groep 1 en Amita uit groep 7 samen met José van de tussenschoolse opvang.
Zij hebben alle boeken in categoriën ingedeeld.
Die worden nu van professionele (genre)stickers voorzien. Daarna worden ze allemaal ingescand in een computerprogramma. Zo kunnen we de uitleen van de boeken straks op een professionele manier registreren. Net als in de 'echte' bibliotheek. 

 

Om het werk nog een zetje te geven is extra hulp de komende tijd heel welkom.  
Kijk hier om je aan te melden. Sluit je aan en draag samen met andere ouders bij aan het leesplezier van de hele school.