Nieuws

15 januari 2020

School dicht op 30 en 31 januari

Goed onderwijs is belangrijk om te krijgen en om te geven! Wij maken ons zorgen over de toekomst van het onderwijs.

Het lerarentekort, de werkdruk, het feit dat minder scholieren kiezen voor dit mooie vak, tekort aan directeuren....zo kan het niet langer! Daarom gaan wij dicht op 30 en 31 januari! En hopelijk steunt u ons daarin. Tenslotte gaat het om het onderwijs aan uw kinderen. Wij gaan tijdens de staking niet thuis zitten. Nee, wij bespreken met elkaar hoe wij om kunnen gaan met het lerarentekort, hoe wij een aantrekkelijke werkgever blijven en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. U ziet ons dus wel op school, druk aan het werk.