Nieuws

24 september 2014

Oproep 50 jaar Merkelbachschool

De Merkelbachschool bestaat volgend schooljaar 50 jaar. We gaan herinneringen ophalen!

Via Schoolbank.nl hebben we meer dan 700 oud leerlingen benaderd. Met behulp van onderstaand formulier verzamelen we hun herinneringen en verhalen over de geschiedenis van de school.
Welke vervolgstudie hebben ze bijvoorbeeld gedaan? Welk beroep zijn ze gaan uitoefenen? Heeft de Merkelbachschool (of één van haar docenten) ze iets meegegeven voor de rest van hun leven? Op welke manier hebben ze daar wat aan gehad? Welke andere herinnering(en) hebben ze aan de school? 
Kortom, we zijn op zoek naar verhalen die ter inspiratie kunnen dienen voor onze leerlingen van nu en de geschiedenis van de school kleur kunnen geven. 
(Reacties worden niet direct gepubliceerd maar eerst aan de redactie gestuurd).